Psykologi har tradisjonelt bestått av flere separate retninger som psykoanalyse, humanistisk psykologi, kognitiv terapi, atferdsterapi, m.m. Tidligere var det vanligst å konsentrere seg om en spesifikk slik retning. I dag fordyper mange seg i flere retninger samtidig. Dette er fordi ulike tilnærminger har vist seg å være fordelaktige i møte med ulike problemer, f. eks vil kognitivatferdsterapi ha god effekt ved fobier og panikkangst, mens et mer psykoanalytisk perspektiv kan være mer fruktbart ved f. eks relasjonsproblemer.

Her er en kort beskrivelse av noen av de mest kjente retningene innen psykoterapi som jeg utøver som psykolog:

I tillegg til de ovenstående retningene benytter jeg elementer fra andre terapimetoder: skjematerapi; hvordan bryte ut av negative livsmønstre, narrrativ terapi; hvordan alle mennesker ”skriver” sin egen forhistorie og hvordan dette påvirker forventninger til fremtiden, løsningsfokusert terapi; hvordan å bryte ut av et problem gjennom å flytte fokuset til løsningen fremfor problemet, drømmer; uansett hvordan man tolker drømmer vil de ofte inneholde fruktbar informasjon, sosial-læringsteori; særlig aktuelt i forhold til avhengighetsproblematikk, gestalt terapi; teknikker for å tydeligjøre sider ved en person eller et problem, mindfulness; østensk inspirerte teknikker for å fremme bevissthet om seg selv.

Overordnede mål for terapi, utover løsning av problemer og symptomer, er å bli kjent med seg selv, forstå seg selv og tåle seg selv. Tradisjonell psykiatri og psykoterapi har nesten utelukkende fokusert på problemer hos mennesket, og hvordan man best kan lindre disse. Moderne psykologi er i like stor grad fokusert på å utforske potensialer og utvikling av muligheter. Vi har en tendens til å bevege oss mot repetisjon, noe som kan føre til at man fortsetter med handlinger som ikke er konstruktive fordi man har ”hakk i plata” og ikke ser alle de alternative mulighetene som finnes. Utforsking og utvikling av konstruktive aktiviteter og tankemønstre har vist seg å ha like bra effekt mot bla depresjon som antidepressiva og tradisjonell terapi. Jeg holder til i Torggata Bad midt i byen. Her er også psykologkolleger, lege, fysioterapeut, og psykiatrisk sykepleier. henvendelser om time tas imot både på telefon (legg igjen beskjed dersom du ikke får svar) og e-post.