Profesjonsstudiet i psykologi er en 6-åring utdanning som gir kompetanse som psykolog og forsker innen psykologiske problemstillinger. Den første delen av studiet gir innsikt i normalpsykologi; f. eks hva som påvirker folks atferd, hvordan folk reagerer på forskjellige situasjoner og livsforhold, hvordan organisasjoner og mennesker samvirker etc. I dette inngår:

Utdanningen som psykolog består i en teoretisk forståelse av menneskelige problemer, diagnostisering, ulike øvelser i terapiutøvelse som rollespill og videoopptak, terapi med pasienter under veiledning av erfarne psykologer, praksis med barn og voksne med ulike problemer på poliklinikker, sykehus o.l. I utdanningen blir man i tillegg øvet i statistikk og utforming av eksperimenter. Dette innebærer at man utfører studier innenfor ulike områder av psykologi, f eks om gruppeprosesser, hukommelse, hjerneaktivitet osv.