Jeg er en klinisk psykolog som driver praksis i Torggata i Oslo.

Jeg er spesialist i kognitiv terapi, med videreutdanning ved Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi, og er medlem av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, Norsk Psykologforening og Association for Psychological Science.

Jeg tar i mot pasienter innen de fleste områder: depresjon, utbrenthet, selvskading, spiseforstyrrelser, helseangst og hypokondri, generell angst, tvangstanker og -handlinger, dissosiasjon, posttraumatisk stresslidelse, panikk, fobier, stress mm.

Individual- og parterapi. Jeg tar også i mot barn.

I have experience with english-speaking clients. I studied psychology for a period at UC Berkeley.

Jeg tar i mot på dagtid, ettermiddag og kveldstid.

Min behandlingsform er i hovedsak forankret i kognitiv terapi og metakognitiv terapi, som i korte trekk går ut på hvordan mennesker konstruerer sin egen tankeverden og hva dette har å si for mental helse. Andre viktige prinsipper er mestringstrening, forsterkning og selvfølesesregulering.

Jeg legger vekt på et aktivt samarbeid med pasienten og generalisering av bedringer til det virkelige liv gjennom bla øvelser, loggføring og hjemmelekser. Les mer om terapi på “Hva er psykoterapi?” til venstre på denne siden.

Jeg underviser også, for tiden er jeg Høgskolelektor i Kulturpsykologi ved Høgskolen i Telemark, Veileder i Anvendt Organisasjonspsykologi ved Master of Management på BI Handelshøyskolen i Oslo, og jeg underviser psykologer og leger i kognitiv terapi.

Torkil Berge og jeg mottok Norsk Psykologforenings Bjørn Christiansens Minnepris i 2009 for særlig betydningsfullt faglig bidrag for en artikkel om kognitiv behandling skrevet i samarbeid med en pasient (se artikler under).

Jeg har ikke refusjonsavtale, en behandlingstime kr 1800. Berettiget som skattefratrekk. Jeg holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo som en del av Torggata Bad Psykologkontor. Vi het tidligere Psykologkontorene ved Solli Plass.

Artikler jeg har skrevet: